Rekisteriseloste

Adrian Matkojen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 16.2.2017

Rekisterinpitäjä:
Adrian Matkat Finland Oy Ab
Hannukselantie 13A
00750 Helsinki
Puh. 050-3262184
sähköposti info @ adrian.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Adrian Matkat Finland Oy Ab
Viestintä
Hannukselantie 13A
00750 Helsinki
Puh. 050-3262184
sähköposti info @ adrian.fi
Rekisterin nimi:
Adrian Matkojen markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojasi käytämme asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen kehittämiseen tai lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
Rekisterin tietosisältö:
Markkinointirekisterissä säilytetään etu- ja sukunimi sekä sähköposti. Markkinointirekisterissä voidaan säilyttää myös muita yhteystietoja sekä tietoja asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.
Säännön mukaiset tietolähteet:
Tietoja saadaan sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta että asiakkaiden antamalla suostumuksella.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapulille lukuun ottamatta välttämättömiä tietoja palvelun tarjoajalle, esimerkiksi lentoyhtiöille ja hotelleille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin rekisteristä vastaava Adrian Matkojen nimetyt henkilöt. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salaisiksi.
Tietojen korjaaminen:
Tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjauspyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Adrian Matkat, Viestintä, Hannukselantie 13A, 00750 Helsinki, Puh. 050-3262184, sähköposti info@adrian.fi
Tietojen poistaminen ja muut mahdolliset oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.